Home » Aspecte financiare
 
Aspecte financiare

Regulament pentru stabilirea taxei de studiu

Taxe aplicabile pentru anul universitar 2019-2020

Taxe studii pentru programul Kinetoterapie și motricitate specială - IFR valabile pentru anul universitar 2019-2020

  • Anul I - 3500 lei;
  • Anul II - 3500 lei;
  • Anul III - 3500 lei.

Taxele de studii pentru anul universitar 2019-2020 se pot plăti în 4 tranșe

  • Tranșa I - până la data de 30 noiembrie 2019;
  • Tranșa II - până la data de 31 ianuarie 2020;
  • Tranșa III - până la data de 31 martie 2020;
  • Tranșa IV - până la data de 31 mai 2020.

* Neplata taxei de școlarizare la termenele stabilite atrage după sine penalități de 0,05% pe zi întârziere, aplicabile la suma datorată.