Home
 
Despre noi

Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii

Kinetoterapie şi motricitate specială - IFR

Introducere

Suportul legal al organizării în România a formelor de Învăţământ la Distanţă (ID) şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (IFR) este dat de Legea Învăţământului Nr. 84/1995, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Legea Nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, H.G. 1011/08.10.2001, H.G. 1175/06.09.2006, iar procedura de evaluare academică a programelor ID şi IFR se va realiza conform H.G. 1418/11.10.2006. În baza acestei legislaţii, conform Hotărârii Senatului Universităţii din Bacău din 12.11.2006, în Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău se înfiinţează Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă şi cu Frecvenţă Redusă (DIDFR).

În Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău activităţile ID şi IFR sunt coordonate de către DIDFR în cooperare cu facultăţile, prin compartimentele şi programele ID/IFR din cadrul acestora.

Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă din Universitatea din Bacău (DIDFR) îşi propune dezvoltarea unui sistem adecvat, care să asigure pregătirea şi verificarea cunoştinţelor la acelaşi nivel cu practicile educaţionale tradiţionale.

 

Structura managerială a Compartimentului ID-IFR la nivelul programului de studii Kinetoterapie și motricitate specială:

Responsabil program de studii: Conf. univ. dr. Cristina STOICA

Referent program de studii: Lector univ. dr. Mihaela ANGHEL   

Obiective

Specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială are ca obiectiv formarea şi pregătirea viitorilor specialişti pentru recuperarea în diferite domenii, respectiv în:

  • afecţiuni ortopedico-traumatice;
  • afecţiuni neurologice;
  • afecţiuni cardio-respiratorii;
  • afecţiuni reumatologice;
  • afecţiuni pediatrice;
  • afecţiuni geriatrice etc.