Home » Aspecte financiare
 
Aspecte financiare

Regulament pentru stabilirea taxei de studiu

Taxe aplicabile pentru anul universitar 2016-2017

Taxe studii pentru programul Kinetoterapie și motricitate specială - IFR valabile pentru anul universitar 2016-2017

  • Anul I - 3500 lei;
  • Anul II - 3500 lei;
  • Anul III - 3500 lei.

Taxele de studii pentru anul universitar 2016-2017 se pot plăti în 4 tranșe

  • Tranșa I - până la data de 15 octombrie 2016;
  • Tranșa II - până la data de 15 decembrie 2016;
  • Tranșa III - până la data de 15 februarie 2017;
  • Tranșa IV - până la data de 15 aprilie 2017.

* Neplata taxei de școlarizare la termenele stabilite atrage după sine penalități de 0,05% pe zi întârziere, aplicabile la suma datorată.